Το έργο

Δράση ενημέρωσης - Προσέλκυσης Κατασκηνωτών

Στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου εργασίας, η Επιστημονική Επιτροπή της πράξης ολοκλήρωσε την  ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των δυνητικών δικαιούχων στις περιοχές παρέμβασης και προχώρησε στον προσδιορισμό των κοινωνικών – οικονομικών κριτηρίων επιλογής των δυνητικών δικαιούχων.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν τις διαδικασίες και το υλικό για τις δράσεις συμβουλευτικής ενώ οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι διαμεσολαβητές της πράξης ολοκλήρωσαν την συμβουλευτική των οικογενειών Ρομά με παιδιά στην ηλικία του δημοτικού σχολείου.

Συμβουλευτική-1_cropped
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΡΟΜΑ

Δράσεις προετοιμασίας μικρών κατασκηνωτών Ρομά

Αρχικά, η Επιστημονική Επιτροπή του έργου, βασισμένη στα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Α δράσης, προχώρησε στην οριστικοποίηση των λιστών με τους δυνητικούς δικαιούχους.

Παράλληλα, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι διαμεσολαβητές και οι εκπαιδευτές της πράξης συνεργάστηκαν για την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού προς τους συνοδούς των κατασκηνωτών, το προσωπικό των κατασκηνώσεων και τις οικογένειες των παιδιών.

Αυτό το υλικό θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για κάθε ένα από τα τρία βιωματικά εργαστήρια.

Δράσεις συμμετοχής των κατασκηνωτών

Στο τρίτο πακέτο εργασιών ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες που αφορούσαν την συμμετοχή των παιδιών στις κατασκηνώσεις. Στην συνέχεια, έγινε η εκπαίδευση των Συνοδών- Διαμεσολαβητών και του προσωπικού των τριών κατασκηνώσεων.Οι τρεις κατασκηνωτικές περίοδοι έχουν οριστεί ως εξής:

31/7/2023- 14/8/2023: 20 παιδιά
Κατασκήνωση Τσαφ- Τσουφ express, Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία

8/8/2023- 22/8/2023: 20 παιδιά
Κατασκήνωση Τσαφ Τσουφ, Ορφάνι Καβάλας, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

19/8/2023- 2/9/2023: 40 παιδιά
Κατασκήνωση The Ranch, Σοφικό Κορινθίας, Αττική.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
προσεγγιση-οικισμών

Δράση ανατροφοδότησης - τελική έκθεση

Στο τελευταίο πακέτο εργασιών της πράξης ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, υλοποιήθηκαν δια ζώσης ομαδικές συζητήσεις των Συμβούλων της Πράξης με εκπροσώπους των οικισμών από όπου προήλθαν οι κατασκηνωτές. Στόχος ήταν η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν οι δράσεις κατασκήνωσης και η συζήτηση σχετικά με την εμπειρία των παιδιών και των οικογενειών και η ανατροφοδότηση σχετικά με αυτό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο