Δράση Ανατροφοδότησης Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 3 Δεκεμβρίου 2023, η ομάδα έργου υλοποίησε την πρώτη δράση Ανατροφοδότησης στον οικισμό Δενδροποτάμου, στην Θεσσαλονίκη. Από την περιοχή αυτή προωθήθηκαν 38 παιδάκια στις κατασκηνώσεις ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής και στο Ορφάνι Καβάλας.
Στην δράση συμμετείχαν εκπρόσωποι των οικογενειών που έλαβαν μέρος στο έργο, αντάλλαξαν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους σχετικά με την υλοποίηση της δράσης και παρακολούθησαν οπτικοακουστικό υλικό από τις κατασκηνώσεις στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά τους. 
Μετάβαση στο περιεχόμενο