Συμβουλευτική οικογενειών

Κατά το χρονικό διάστημα 10-12 Ιουλίου 2023, εκπρόσωποι της ΑΜΚΕ ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ανέλαβαν την συμβουλευτική οικογενειών εντός των κοινοτήτων των Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής. Για τον λόγο αυτό, μια εξειδικευμένη ομάδα κοινωνικών λειτουργών και εκπαιδευτικών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχεδίασαν και δημιούργησαν το απαιτούμενο υλικό για να ενημερώσουν διεξοδικά τις οικογένειες σχετικά με τον τρόπο διαμονής των παιδιών στις κατασκηνώσεις και να εξαλείψουν τις όποιες ανησυχίες ή απορίες μπορεί να είχαν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο